Kontakt

Kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti GRIFFIN SLOVAKIA, s.r.o.

GRIFFIN SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo firmy:
Lazaretská 2419/23
811 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 45 607 273
DIČ: 2023091752
IČ DPH: SK2023091752

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I
odd.: Sro, vl. č. 66726/B

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK08 1100 0000 0029 2084 1856

Tel. kontakt:
+421 911 414 411

E-mail:
office@griffinslovakia.sk

Web:
www.griffinslovakia.sk
www.garazove-brany-dvere.sk